HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CTCP

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CTCP

Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng của CTCP phải tuân thủ quy định về điều kiện và thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật. Vi phạm quy định chào bán chứng khoán ra công chúng, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền đến 600 triệu đồng.