DỰ ÁN NÀO PHẢI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ?

DỰ ÁN NÀO PHẢI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ?

Dự án đầu tư thuộc diện được yêu cầu phải tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chỉ được phép đi vào hoạt động sau khi thủ tục pháp lý được hoàn thiện. Thực hiện dự án trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng.
FDI ENTERPRISES IN VIETNAM, WHAT SHOULD BE PAID ATTENTION?

FDI ENTERPRISES IN VIETNAM, WHAT SHOULD BE PAID ATTENTION?

Foreign investors' confidence in Vietnam's investment environment is highly appreciated, when continuing to invest and expand projects with a sharp increase in the number of FDI enterprises compared with the same period. Then, what are the points that foreign investors should pay attention to when setting up foreign-invested enterprises in Vietnam?
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM CẦN LƯU Ý GÌ?

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM CẦN LƯU Ý GÌ?

Niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài với môi trường đầu tư của Việt Nam được đánh giá cao, khi tiếp tục đầu tư, mở rộng dự án với số lượng tăng mạnh so với cùng kỳ. Vậy có những điểm nào nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý khi tiến hành thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam?
<strong>MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý TẠI LUẬT ĐẦU TƯ 2020 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2021</strong>

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý TẠI LUẬT ĐẦU TƯ 2020 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2021

Công ty Luật TNHH Lincon luôn mong muốn mang đến Quý Khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý chất lượng, hiệu quả, nhằm hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý Khách hàng một cách nhanh chóng và kịp thời.
<strong>MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2021</strong>

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2021

Công ty Luật TNHH Lincon luôn mong muốn mang đến Quý Khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý chất lượng, hiệu quả, nhằm hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho Quý Khách hàng một cách nhanh chóng và kịp thời.