0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en
Logo 2018-05-26T09:41:50+00:00

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Logo

LINCON: có nghĩa là kết nối thông tin pháp lý và đầu tư – viết tắt của các từ tiếng Anh như:
L:               Legal
IN:             Infomation
CON:         Connection
Brothers: có nghĩa là các anh em/các cộng sự  hoặc những người có cùng nghề nghiệp
Nét liền cách điệu ở phía trên và dưới chữ LINCON vừa tạo điểm nhấn cho logo, ngoài ra còn tượng trưng cho sự vững chắc, phát triển bền vững.
Màu xanh: tượng trưng cho sự cẩn trọng và chính xác trong công việc
Màu xám: tượng trưng cho sự chuyên nghiệp.
Tổng thể ý nghĩa Lincon & Brothers: là tập hợp những cộng sự người có cùng mục tiêu, cùng chí hướng. Mỗi thành viên của Lincon & Brothers không chỉ là cộng sự mà còn là anh em trong gia đình LINCON, cùng hướng mục tiêu phát triển công ty lớn mạnh, mang lại niềm vui và lợi ích cho bản thân  và đóng góp cho cộng đồng.

TIN TỨC

KHÁCH HÀNG