Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Bất động sản và dự án

Kinh nghiệm:
Tư vấn pháp lý về bất động sản là một trong những thế mạnh của chúng tôi với việc tư vấn thành công cho các nhà đầu tư lớn đến các nhà đầu tư là cá nhân riêng lẻ và cả nhà đầu tư nước ngoài mua thành công bất động sản ở Việt Nam. Các khách hàng tiêu biểu của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm như: Bitexco, Becamex, Erowindow, Licogi13, Handico, Handiresco. Chúng tôi có các nguồn lực và kỹ năng pháp luật cần thiết để giúp khách hàng đăng ký thành công một dự án bất động sản từ lúc mới thành lập đến khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động hoặc tư vấn trong việc góp vốn kinh doanh cũng như mua bán các bất động sản, dự án.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
  • Tìm kiếm, giới thiệu các địa điểm đầu tư phù hợp và sinh lợi cao;
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý để đạt được sự chấp thuận về chủ trương đầu tư bất động sản, chấp thuận phương án thiết kế, giấy phép xây dựng, phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, hợp đồng thuê đất, đạt được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, v.v
  • Thực hiện cách biện pháp để thu xếp vốn với ngân hàng và tổ chức tài chính cho nhà đầu tư;
  • Soạn thảo và tham gia các giao dịch mua sắm nguyên vật liệu, trang thiết bị, máy móc cũng như hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn cho dự án bất động sản, hợp đồng mua bán sản phẩm bất động sản, hợp đồng quản lý và vận hành dự án bất động sản;
  • Tư vấn phương án và thực hiện các giao dịch khai thác thương mại và đầu ra cuối cùng;
  • Tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình kinh doanh, quản lý và vận hành dự án.

KHÁCH HÀNG