Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Các quyền về sở hữu trí tuệ

Kinh nghiệm
Chúng tôi tư vấn đăng ký thành công, đòi lại quyền sở hữu trí tuệ, phản đối thành công và yêu cầu chấm dứt các vi phạm về sở hữu trí tuệ cho hàng trăm khách hàng trong và ngoài nước. Tư vấn và bảo hộ các quyền về sở hữu trí tuệ được xác định là mục tiêu lâu dài của chúng tôi nhằm giúp khách hàng thiết lập và duy trì các quyền và lợi ích hợp pháp của mình liên quan đến sở hữu trí tuệ, đồng thời hạn chế sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như vi phạm nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thương hiệu và uy tín doanh nghiệp hay sản xuất hàng nhái, hàng giả, cạnh tranh và chống độc quyền.

Các dịch vụ cụ thể trong lĩnh vực này bao gồm:
  • Tư vấn các quy định liên quan đến quyền về sở hữu trí tuệ và thủ tục đăng ký, xác lập các quyền liên quan đến sở hữu trí tuệ;
  • Tra cứu khả năng đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ;
  • Theo dõi và đôn đốc việc cấp văn bằng bảo hộ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ cho khách hàng;
  • Thực hiện thủ tục nộp đơn và theo dõi xử lý các đơn nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, quyền tác giả và tên miền;
  • Thương lượng và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng và gia hạn quyền sở hữu trí tuệ, lixăng, hợp đồng chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại;
  • Tiến hành các thủ tục phản đối và hủy bỏ hiệu lực văn bằng sở hữu trí tuệ;
  • Điều tra các vi phạm về sở hữu trí tuệ và trợ giúp khách hàng sử lý các vi phạm đó.

KHÁCH HÀNG