Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Kinh nghiệm
Với kinh nghiệm tư vấn thành công cho hàng trăm dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cùng sự am hiểu sâu sắc về hệ thống luật pháp cũng như môi trường kinh doanh tại Việt Nam, chúng tôi đảm bảo và cam kết cung cấp cho các nhà đầu tư dịch vụ hỗ trợ pháp lý toàn diện trong suốt quá trình hoạt động từ lúc thành lập, xây dựng và phát triển kinh doanh. Chúng tôi luôn đi đến cùng vụ việc và tìm ra cách thức để khách hàng có thể đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.
Dịch vụ 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong tất cả các lĩnh vực mà nhà đầu tư có yêu cầu tại các địa điểm trên toàn lãnh thổ  Việt Nam, bao gồm sản xuất, chế biến, xây dựng, nông nghiệp, thuỷ sản, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, công trình thể thao, du lịch, tài chính ngân hàng, văn hoá, giáo dục, y tế, khu dân cư, toà nhà thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn, v.v.

Các công việc mà Lincon sẽ thực hiện bao gồm:

  • Tư vấn pháp luật tổng thể về thuế, lao động, bảo hiểm, chính sách bảo hộ và khuyến khích đầu tư;
  • Tư vấn chi tiết khi nhà đầu tư kinh doanh lĩnh vực đặc thù như: xây dựng, bất động sản, thương mại, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, thực phẩm, dược phẩm, vận tải, logistics;
  • Hỗ trợ và tham gia xây dựng, đàm phán, hoàn thiện các hợp đồng hợp tác, thỏa thuận liên doanh hoặc văn bản khác để thực hiện dự án;
  • Hỗ trợ và tư vấn khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý để đăng ký thành lập dự án, đăng ký điều chỉnh, chuyển nhượng và sáp nhập dự án;
  • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước để hoàn thành việc xin cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mua bán, sáp nhập, giải thể và phá sản;
  • Tư vấn pháp lý và đại diện khách hàng làm việc với các đối tác, cơ quan có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình vận hành dự án.

KHÁCH HÀNG