Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn lao động

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cho khách hàng về tất cả mọi mặt của pháp luật lao động, bao gồm tư vấn xây dựng quy trình, quy chế cho việc tuyển dụng và sử dụng lao động, soạn thảo hợp đồng lao động, giao kết, chấm dứt, sa thải, kỷ luật, chấm dứt quan hệ lao động.

Kinh nghiệm:
Tư vấn về thường xuyên về lao động cho một doanh nghiệp sản xuất chế tạo gần 2,000 công nhân của Nhật Bản hay xây dựng quy chế về tuyển dụng, sử dụng lao động, xử lý kỷ luật lao động cho một doanh nghiệp chuyên về xây dựng Việt Nam có trên 500 nhân viên thật sự mang lại cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm để có thể hỗ trợ cho khách hàng. Hiện chúng tôi thường xuyên tư vấn cho trên 10 doanh nghiệp có trên 200 lao động về các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, sử dụng lao động.

Dịch vụ tư vấn lao động bao gồm:
• Tư vấn về quan hệ lao động và tuyển dụng lao động, sử dụng lao động trong doanh nghiệp;
• Tư vấn về hợp đồng lao động – soạn thảo tài liệu liên quan tới lao động, bao gồm hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy hoạt động;
• Tư vấn về quyền lợi của người lao động được hưởng cũng như quy chế thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
• Tư vấn các vấn đề pháp lý về người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, các vấn đề liên quan tới thuế thu nhập cá nhân, và các yêu cầu pháp lý khác phát sinh khi sử dụng người lao động nước ngoài;
Tư vấn giải quyết tranh chấp về lao động trong doanh nghiệp.

KHÁCH HÀNG