Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn soạn thảo, đàm phán hợp đồng

Kinh nghiệm:
Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn Xây Dựng, và đàm phán thành công để đi đến ký kết nhiều loại hợp đồng trong các lĩnh vực khác nhau. Các hợp đồng chúng tôi tư vấn đa dạng bao gồm hợp đồng liên doanh giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng mua lại dự án Resort, dự án Thủy Điện hoặc các hợp động liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực Bất động sản, Dược Phẩm, công nghệ sinh học…

Nội dung tư vấn:
• Tư vấn các qui định của pháp luật hiện hành và cách áp dụng phù hợp với thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh.
• Khảo sát, đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp để đưa ra phương án soạn thảo hợp đồng đúng luật và phù hợp với khách hàng.
• Tham gia xây dựng, dự thảo, đàm phán để ký kết hợp đồng.
• Hướng dẫn, đào tạo sử dụng hợp đồng mẫu, hợp đồng khung cho doanh nghiệp.
• Hướng dẫn cập nhật, bổ sung các quy định mới của pháp luật vào hợp đồng khung, hợp đồng mẫu của doanh nghiệp.
• Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng.

Các hợp đồng phổ biển:
• Hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước hoặc các nhà đầu tư trong nước.
• Dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua văn phòng, hợp đồng thuê văn phòng, biệt thự, căn hộ, liền kề cho nhà đầu tư trong nước và người nước ngoài.
• Các loại hợp đồng thi công xây dựng giữa chủ đầu tư với nhà thầu chính hoặc nhà thầu chính với nhà thầu phụ.
• Dịch vụ soạn thảo các loại hợp đồng khung, hợp đồng mẫu cho doanh nghiệp
• Tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, hợp đồng đầu tư, liên doanh liên kết.
• Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng vay và đăng ký khoản vay nước ngoài.
• Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động, hợp đồng phái cử lao động, hợp đồng học nghề, cử người đi đào tạo ở nước ngoài..
• Tư vấn soạn thảo hợp đồng li-xăng, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và các quyền sở hữu công nghiệp khác.
• Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng kinh thế, hợp đồng mua bán thương mại và các loại hợp đồng khác theo yêu cầu của khách hàng.

KHÁCH HÀNG