Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn thuế

Kinh nghiệm:
Thuế luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp với mong muốn đạt được những ưu đãi tốt nhất về thuế nhằm thu lại lợi nhuận cao nhưng vẫn tuân thủ đúng pháp luật. Chúng tôi không những có am hiểu về pháp luật và chính sách thuế mà có kinh nghiệm thực tiễn để hỗ trợ khách hàng hiểu được quy định của pháp luật một cách đơn giản và rõ ràng nhất, Chúng tôi biết cách thực hiện các giải pháp theo quy định của pháp luật nhưng mang lại lợi ích về ưu đãi, miễn giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế cho khách hàng.

Dịch vụ tư vấn thuế bao gồm:
• Tư vấn chính sách pháp luật thuế cho doanh nghiệp: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu – thuế nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu.
• Tư vấn và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan thuế để đạt được các ưu đãi thuế, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân hoặc trong việc giải quyết các khiếu nại liên quan đến tranh chấp về thuế với cơ quan thuế.
• Tư vấn và đại diện khách hàng thực hiện các công việc xin gia hạn nộp thuế. khấu trừ thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế.
• Tư vấn, kết nối với các đơn vị tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán để hỗ trợ khách hàng trong việc kê khai thuế, nộp thuế đầy đủ và đúng pháp luật.

KHÁCH HÀNG