Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Xin giấy phép

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động kinh doanh và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam bên cạnh phải đăng ký  thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư phải xin nhiều loại giấy phép khác theo quy định phù hợp với lĩnh vực hoạt động của mình phải như: giấy phép đủ điều kiện về môi trường; về phòng cháy chữa cháy; giấy phép đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm; mỹ phẩm; hóa chất; y tế; khám chữa bệnh; rượu bia; quảng cáo; lữ hành; giấy phép lao động.v.v
Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm thực tế, các giải pháp và cách thức thực hiện công việc đúng đắn và hợp pháp cũng như  mối quan hệ tốt với các cơ quan nhà nước để tư vấn và hỗ trợ khách hàng đạt được mục đích nhanh nhất và theo cách tốt nhất.

KHÁCH HÀNG