0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Đất đai

Thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất lần đầu

Công ty Luật Lincon có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, lập hồ sơ cũng như thực hiện thành công thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho nhiều khách hàng. Dưới đây là các hướng dẫn của chúng tôi về thủ tục trên

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Công ty Luật Lincon có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, lập hồ sơ cũng như thực hiện thành công thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhiều khách hàng. Dưới đây là các hướng dẫn của chúng tôi về thủ tục trên

KHÁCH HÀNG