0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

Những lưu ý sau khi đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Hiện nay, để được phép đầu tư ra nước ngoài thì các nhà đầu tư Việt Nam phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, trong đó hồ sơ xin cấp có sự khác nhau giữa nhà đầu tư là cá nhận [...]

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý [...]

KHÁCH HÀNG