0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Thủ tục cho nhà thầu nước ngoài

Dịch vụ điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận dự án đầu tư

Điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đầu tư là vấn đề phổ biến rộng rãi trong hoạt động kinh doanh đầu tư của các doanh nghiệp khi muốn sửa đổi hoặc thay đổi những vấn đề nào đó liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây [...]

Điều kiện, thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

- Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp + Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nộp hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài vốn góp, mua cổ phần, phần vốn góp đặt trụ sở chính;

Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội

Đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam phải đáp ứng những quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp. Nhà đầu tư chỉ được hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước [...]

KHÁCH HÀNG