0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Doanh nghiệp

Điều kiện, hồ sơ thành lập công ty xuất khẩu lao động

Hiện nay, nhu cầu ra nước ngoài lao động của người dân ngày càng tăng cao, dẫn đến việc càng nhiều công ty xuất khẩu lao động được thành lập. Để thành lập công ty xuất khẩu lao động cần chuẩn bị những hồ sơ, tài liệu gì và đáp ứng [...]

Thủ tục và điều kiện thành lập công ty dịch vụ việc làm

Việt Nam là một trong những nước có chỉ số thất nghiệp cao hiện nay, do đó công ty dịch vụ việc làm đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, trung gian giữa người lao động và những doanh nghiệp đang cần tuyển dụng. Để thành lập công ty [...]

Thủ tục sáp nhập hai công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020

Sáp nhập công ty là một trong những hình thức của tổ chức lại doanh nghiệp. Cụ thể, có thể hiểu sáp nhập là việc một hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích [...]

Thủ tục sáp nhập công ty Cổ phần vào công ty TNHH 2 thành viên theo Luật Doanh nghiệp 2020

Sáp nhập công ty là một trong những hình thức của tổ chức lại doanh nghiệp. Cụ thể, có thể hiểu sáp nhập là việc một hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích [...]

Quy trình thay đổi địa chỉ kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2020

Việc thay đổi địa chỉ  kinh doanh hiện nay là một việc vô cùng phổ biến và dù với bất cứ lý nào để thay đổi địa chỉ công ty đi nữa thì các doanh nghiệp cũng đều phải nắm vững các thủ tục cơ bản và đúng với quy định [...]

Thủ tục đăng ký và thông báo tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp

Khi một doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, việc đăng ký và thông báo tài khoản ngân hàng lên các cơ quan có thẩm quyền là vô cùng cần thiết. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật TNHH Lincon sẽ đưa ra một số tư vấn [...]

KHÁCH HÀNG