0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Hôn nhân gia đình

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động nhanh chóng

Đăng ký khai sinh lưu động là việc người đăng ký khai sinh cho trẻ em không nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, mà thực hiện tại địa điểm đăng ký nhất định. Cha, mẹ của đối tượng được đăng ký khai sinh lưu động trong [...]

Hồ sơ đăng ký khai sinh lưu động uy tín

Đăng ký khai sinh là thủ tục pháp lý đầu tiên, cơ bản nhất để xác định nhân thân, cũng là cơ sở xác lập quyền công dân cho một con người. Thông thường, việc đăng ký khai sinh được thực hiện trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền, nhưng [...]

KHÁCH HÀNG