0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp là một sản phẩm được bảo hộ, chủ thể tạo ra kiểu dáng công nghiệp nên thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp để bảo vệ và sử dụng tối đa các quyền [...]

Bảo hộ sở hữu trí tuệ trong thời đại 4.0  

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ. Bên cạnh thị trường truyền thống, hoạt động kinh doanh diễn ra ngày càng nhiều trong môi trường thương mại điện tử. Lợi ích từ sự chuyển đổi này là [...]

Các Tác giả & Nhạc sĩ được hưởng lợi ích gì từ Hiệp định EVFTA?

Có thể nói những quy định liên quan đến quyền tác giả được quy định trong luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn quy định của quốc tế, có thể đảm bảo các quyền tác giả. Tuy nhiên khi Hiệp định EVFTA bắt đầu [...]

Xử lý vi phạm làm giả nhãn hiệu, thương hiệu

Nhiều thương nhân Việt Nam vì lợi nhuận trước mắt mà thậm chí luôn làm giả làm nhái các nhãn hiệu, thương hiệu khác mà xác định đến việc mình vi phạm pháp luật. Vậy làm giả, làm nhái nhãn hiệu có mức độ xử phạt nghiêm trọng như thế nào? [...]

KHÁCH HÀNG