0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Lý Lịch Tư Pháp

Dịch vụ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp uy tín ở Hà Nội

Hình thức của lý lịch tư pháp được thể hiện qua Phiếu lý lịch tư pháp, đó là một loại phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp và có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm [...]

Xin lý lịch tư pháp nhanh và rẻ nhất Hà Nội

Là một công ty uy tín với đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, LINCON đã thành công trong việc xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, đặc biệt là người nước ngoài. Theo quy định của pháp luật, lý lịch tư pháp là [...]

Những lưu ý khi xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Theo quy định của pháp luật Việt nam, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam phải gồm có phiếu lý lịch tư pháp. Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp có sự khác nhau giữa loại phiếu lý lịch được [...]

Xin lý lịch tư pháp số 1 cho người lao động nước ngoài

Lý lịch tư pháp là một loại giấy tờ không thể thiếu khi người lao động nước ngoài muốn xin Giấy phép lao động tại Việt Nam. Lý lịch tư pháp có thể được cấp ở chính quốc gia mà người lao động cư trú hoặc tại Việt Nam. Sau đầy [...]

Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Là một công ty uy tín với đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, LINCON đã thành công trong việc xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, đặc biệt là người nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp gồm 2 loại: Phiếu lý [...]

KHÁCH HÀNG