0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Xin Giấy Phép Lao Động

Những trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

Giấy phép lao động hay chính xác hơn là giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đây là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài khi họ có đủ những điều kiện [...]

Thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài khi muốn vào Việt Nam để làm việc thì cần phải có giấy phép lao động được cấp bởi Sở lao động Xã hội và Thương binh của tỉnh, thành phố nơi người nước ngoài dự kiến làm việc. Tùy vào mỗi trường hợp mà người [...]

Các trường hợp được miễn giấy phép lao động

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đảm bảo đầy đủ sức khỏe, có giấy tờ chứng minh trình độ [...]

KHÁCH HÀNG