0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn đất đai

Hạn mức đất và thủ tục xin giao đất trồng cây hằng năm/ nuôi trồng thủy sản/ làm muối đối với hộ gia đình, cá nhân sống ngoài khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL

Gia đình tôi hiện đang sống tại một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Nay gia đình tôi muốn xin giao đất trồng cây hằng năm/ đất nuôi trồng thủy sản/ đất làm muối không thu tiền sử dụng đất. Xin luật sư tư vấn giúp tôi về diện tích đất tối đa mà gia đình tôi có thể được cấp và trình tự, thủ tục xin giao đất. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tư vấn về quyền trổ cửa sổ

Xin chào luật sư! Xin luật sư tư vấn giúp tôi một vấn đề như sau: Nhà tôi và nhà bên cạnh trước kia bằng nhau, sau khi giải toả thì nhà tôi làm lui vào phía trong và cách mặt đường so với nhà bên cạnh là 4m. Bây giờ nhà bên cạnh mở một cửa kính bên hông (nhìn qua nhà tôi). Chiều cao từ dưới đất lên của cửa kính là 1m và cửa sổ kính có kích thước là 9m2, khi mở cửa kính như vậy vào buổi chiều sẽ phản chiếu ánh nắng vào nhà tôi. Vì vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của các thành viên trong gia đình và nhà bên cạnh sẽ quan sát được toàn bộ mọi hoạt động, sinh hoạt của gia đình tôi. Cho tôi hỏi Luật sư nhà bên cạnh mở cửa sổ kính như vậy có đúng theo quy định của pháp luật không? Và tôi phải làm như thế nào để ngăn nhà bên cạnh tiếp tục việc trổ cửa? Xin cám ơn luật sư!

Hạn mức và thủ tục xin giao đất trồng cây lâu năm, không thu tiền sử dụng đất ở khu vực đồng bằng

Gia đình tôi hiện đang sống ở khu vực đồng bằng. Nay chúng tôi muốn xin giao đất trồng cây lâu năm không thu tiền sử dụng đất. Xin luật sư tư vấn giúp tôi về diện tích đất tối đa mà gia đình chúng tôi có thể được giao và trình tự, thủ tục xin giao đất. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hạn mức và thủ tục xin giao đất trồng cây hằng năm/ nuôi trồng thủy sản/ làm muối đối với hộ gia đình, cá nhân sống tại Đông Nam Bộ và ĐBSCL

Gia đình tôi sống tại khu vực Đông Nam Bộ và muốn xin giao đất trồng cây hằng năm/ đất nuôi trồng thủy sản/ đất làm muối, không thu tiền sử dụng đất. Xin luật sư tư vấn giúp tôi về diện tích đất tối đa mà gia đình tôi có thể được cấp. Trình tự, thủ tục xin giao đất như thế nào. Tôi xin cảm ơn.

KHÁCH HÀNG