0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn đầu tư - Kinh doanh

Thủ Tục Bổ Sung, Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh

Doanh nghiệp khi muốn bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh cần tuân thủ pháp luật về doanh nghiệp và các luật khác liên quan. I. Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, bao [...]

Các Ngành Nghề Kinh Doanh Yêu Cầu Vốn Pháp Định

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, mà nó được xem là có thể thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau [...]

Các Ngành Nghề Kinh Doanh Yêu Cầu Ký Quỹ

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. ngành nghề kinh doanh yêu cầu ký quỹ Hiện nay, có [...]

Các ngành nghề kinh doanh yêu cầu Chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp để hoạt động trong một ngành nghề nào đó. chứng chỉ hành nghề Yêu cầu về chứng [...]

Thủ Tục Về Thuế Khi Sáp Nhập Doanh Nghiệp

I. Quyết toán thuế thủ tục về thuế khi sáp nhập Nếu doanh nghiệp khi sát nhập mà năm cuối cùng khi sáp nhập ngắn hơn 3 tháng thì được phép cộng với kỳ tính thuế năm trước đó để tạo kỳ tính thuế mới. Doanh nghiệp khi sáp nhập kỳ tính [...]

Thủ Tục Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Khi sáp nhập, cả doanh nghiệp nhận sáp nhập và doanh nghiệp bị sáp nhập cần tuân thủ quy định và hoàn thành các nghĩa vụ theo pháp luật hiện hành. thủ tục sáp nhập doanh nghiệp I. Hoàn thành các thủ tục về thuế Doanh nghiệp khi sáp nhập phải [...]

KHÁCH HÀNG