0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn thuế

Áp dụng thu thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng 

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) ban hành Công văn số 1606/TCT-DNL  về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thư tín dụng (L/C) của các tổ chức tín dụng. Ngay sau khi công văn này được ban hành, Hiệp hội Ngân hàng gửi văn bản đến Bộ Tài [...]

Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh Gồm Những Ai ?

Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh gồm những ai và phải đáp ứng những điều kiện gì ? Hồ sơ để chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế TNCN như thế nào? Công ty Luật Lincon xin hướng dẫn quý khách hàng các quy định [...]

Thủ Tục Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh

Người nộp thuế sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Vậy hồ sơ, thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thực hiện như thế nào?  Công ty Luật Lincon xin hướng dẫn [...]

Hồ Sơ Chứng Minh Người Phụ Thuộc Khi Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Để tiến hành đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thì trước hết phải xác định được người nộp thuế đủ điều kiện và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc. Vậy hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm những gì? Công ty Luật Lincon xin hướng dẫn [...]

KHÁCH HÀNG