0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Bản quyền xuất bản sách, truyện ở Việt Nam

Xuất bản sách, truyện là một trong những ngành kinh doanh phát triển và phổ biến. Với sự hội nhập thế giới về tiêu chuẩn, quy định trong sở hữu trí tuệ, những vấn đề liên quan đến bản quyền sách, truyện càng ngày càng được siết chặt, rõ ràng hơn. [...]

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 2020

Ngày nay khi có quá nhiều chủ thể “nhái” lại thiết kế bên ngoài của những sản phẩm nổi tiếng khiến cho người tiêu dùng nhầm lẫn, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp tránh được vấn đề này. Vậy điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp [...]

Các trường hợp tranh chấp kiểu dáng công nghiệp thường gặp phải

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hàng nghìn vụ việc liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa có kiểu dáng nhái các kiểu dáng đã được đăng ký bảo hộ KDCN, tính chất các vụ tranh chấp có [...]

Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp và biện pháp xử lý

Kiểu dáng công nghiệp là một sản phẩm được bảo hộ bởi luật Sở hữu trí tuệ hiện nay. Tuy nhiên hiện nay các hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đang xảy ra ngày càng nhiều. Vậy khi đó, liệu có biện pháp nào có thể [...]

KHÁCH HÀNG