HOẠT ĐỘNG CỦA VPĐD NƯỚC NGOÀI CẦN LƯU Ý GÌ?

HOẠT ĐỘNG CỦA VPĐD NƯỚC NGOÀI CẦN LƯU Ý GÌ?

Khi văn phòng đại diện của một doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (VPĐD nước ngoài), có một số yếu tố cần lưu ý để đảm bảo hoạt động của VPĐD nước ngoài diễn ra thuận lợi, bao gồm tuân thủ pháp luật bên cạnh việc hiểu biết sâu rộng về thị trường và văn hóa kinh doanh của Việt Nam. Điều này có thể giúp thương nhân nước ngoài nắm bắt được cơ hội và đối phó với thách thức một cách hiệu quả.

Hoạt động của VPĐD nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ phạm vi theo quy định pháp luật

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, VPĐD nước ngoài thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập VPĐD nước ngoài trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Quyền và nghĩa vụ của VPĐD nước ngoài tại Việt Nam cần được lưu ý đảm bảo

Quyền trong quá trình hoạt động của VPĐD nước ngoài:

– Hoạt động đúng mục đích, phạm vi và thời hạn được quy định trong giấy phép thành lập VPĐD nước ngoài.

– Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của VPĐD nước ngoài.

– Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại VPĐD nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.

– Có con dấu mang tên VPĐD nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

VPĐD nước ngoài có nghĩa vụ:

– Không được thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam.

– Chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi mà pháp luật cho phép.

– Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp:

+ Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Văn phòng đại diện.

+ Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Mở tài khoản bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện.

– Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

>> ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ – CÁCH XÁC ĐỊNH https://linconlaw.vn/dia-ban-uu-dai-dau-tu-cach-xac-dinh/

Có một số yếu tố cần lưu ý để đảm bảo hoạt động của VPĐD nước ngoài diễn ra thuận lợi.

Trụ sở của VPĐD thương nhân nước ngoài tại Việt Nam phải phù hợp quy định

Địa điểm đặt trụ sở VPĐD nước ngoài tại Việt Nam phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý rằng, VPĐD nước ngoài không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở.

Tên VPĐD thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cần tuân thủ quy tắc luật định

Tên VPĐD nước ngoài phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Tên VPĐD nước ngoài phải mang tên thương nhân nước ngoài kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện”.

Tên VPĐD nước ngoài phải được viết hoặc gắn tại trụ sở VPĐD nước ngoài, được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên thương nhân nước ngoài trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do VPĐD nước ngoài phát hành.

Người đại diện của VPĐD nước ngoài không được kiêm nhiệm một số chức vụ

Người đứng đầu VPĐD nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ:

– Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;

– Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;

– Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác;

– Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

Người đứng đầu VPĐD nước ngoài thực hiện chức năng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo ủy quyền và phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến chế độ ủy quyền lại cho người thực hiện nghĩa vụ của người đứng đầu VPĐD nước ngoài.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Thương mại 2005;
  • Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam ban hành ngày 25/01/2016.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *