0912627787

lawyer@lincon.com.vn

  • vi
  • en
Thủ tục pháp lý 2017-12-15T09:58:01+00:00

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Thủ tục pháp lý

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dồn điền đổi thửa

Công ty Luật Lincon có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, lập hồ sơ cũng như thực hiện thành công thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Dưới đây là các hướng dẫn của chúng tôi về thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện “dồn điền đổi thửa”

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất

Công ty Luật Lincon có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, lập hồ sơ cũng như thực hiện thành công thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp bị mất. Dưới đây là các hướng dẫn của chúng tôi về thủ tục trên.

Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

Công ty Luật Lincon có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, lập hồ sơ cũng như thực hiện thành công thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất. Dưới đây là các hướng dẫn của chúng tôi về thủ tục trên.

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

Công ty Luật Lincon có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, lập hồ sơ cũng như thực hiện thành công thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tặng, cho. Dưới đây là các hướng dẫn của chúng tôi về thủ tục trên

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Công ty Luật Lincon có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, lập hồ sơ cũng như thực hiện thành công thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhiều khách hàng. Dưới đây là các hướng dẫn của chúng tôi về thủ tục trên

Thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất lần đầu

Công ty Luật Lincon có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, lập hồ sơ cũng như thực hiện thành công thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho nhiều khách hàng. Dưới đây là các hướng dẫn của chúng tôi về thủ tục trên

Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài bởi luật sư thông thạo tiếng Hàn Quốc và tiếng Anh

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài cho nhà đầu tư tại Việt Nam. Lincon tư vấn chuyên nghiệp, hiểu biết đảm bảo thông tin cho khách hàng.

Điều kiện và thủ tục làm đại lý hải quan

Để kinh doanh dịch vụ làm đại lý hải quan, Doanh nghiệp cần phải đáp ứng những quy định và điều kiện theo quy định pháp luật. Sau đây, Công ty Luật Lincon xin giới thiệu với quý khách về Điều kiện và thủ tục làm đại lý hải quan:

Quy định về hoạt động của công ty 100% vốn nước ngoài

Công ty 100% vốn Nhật sắp được thành lập và đi vào hoạt động chuyên về lĩnh vực giới thiệu việc làm, phái cử thông dịch, biên dịch…

Lincon là công ty tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Lincon là một công ty tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài với các khách hàng tiêu biểu từ nhiều quốc gia và họ đã nói lên sự hài lòng.

TIN TỨC

KHÁCH HÀNG