0912627787

lawyer@lincon.com.vn

 • vi
 • en

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Quản lý ngoại hối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Trong thời gian hai năm trở lại đây, ngân hàng Nhà nước đã xây dựng, ban hành nhiều nghị định và thông tư nhằm tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ về quản lý ngoại hối để hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong đó, các hoạt động như chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cũng được quy định cụ thể và chi tiết. Quý khách hàng có thể tham khảo bài viết dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này: ngoại hối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

ngoại hối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

ngoại hối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

I. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là gì?

Theo thông tư số 06/2019/TT-NHNN, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp thông qua hoạt động góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Hoặc sở hữu 51% vốn điều lệ sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu, thành lập mới.
 • Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư. ngoại hối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam bao gồm: góp vốn đầu tư; mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam; chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư, chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư.

II. Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

1. Đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Theo quy định pháp luật hiện hành thì khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư tại Việt Nam, mọi hoạt động đầu tư và thu chi bắt buộc phải thông qua một tài khoản vốn đầu tư mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 

Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bao gồm:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án.

2. Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Khi mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, các nhà đầu tư phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tiếp bằng ngoại tệ tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Nếu thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam, nhà đầu tư được mở một tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam. 

Hồ sơ pháp lý mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bao gồm:

 • Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập. Theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản; và phù hợp với quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN;
 • Bên cạnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,  doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng Giấy phép thành lập và hoạt động; Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của NĐTNN; Hợp đồng PPP đã ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Tài liệu khác chứng minh việc góp vốn của NĐTNN phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Bản chính hoặc bản sao Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản chính hoặc bản sao thẻ căn cước công dân; hoặc giấy chứng minh nhân dân; hoặc hộ chiếu còn thời hạn của những người liên quan.

III. Chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam

Trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển tiền trực tiếp từ nước ngoài để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam, không bắt buộc phải thông qua tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng trong nước.

Các bước tiến hành chuyển tiền thực hiện hoạt động đầu tư được tiến hành như sau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển tiền từ nước ngoài hoặc từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam của mình mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.
 • Sau đó, nhà đầu tư nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành, ký kết hợp đồng PPP. 
 • Nhà đầu tư nước ngoài dùng số tiền đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư được sử dụng để: ngoại hối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chuyển một phần hoặc toàn bộ thành vốn góp;

Chuyển một phần hoặc toàn bộ thành vốn vay nước ngoài của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; hoặc ngoại hối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chuyển trả cho nhà đầu tư nước ngoài số tiền đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư. ngoại hối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Lưu ý: ngoại hối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Trường hợp không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoặc các giấy tờ khác theo pháp luật quy định và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành, ký kết hợp đồng PPP hoặc không tiếp tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài số tiền còn lại bằng ngoại tệ hoặc được mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài đối với số tiền đã chuyển vào Việt Nam và tiền lãi phát sinh (nếu có) sau khi trừ đi các chi phí hợp pháp.

Các bên cần chú ý đảm bảo các hoạt động chuyển tiền nêu trên là thỏa thuận giữa các bên liên quan và có thể xuất trình các tài liệu, chứng từ hợp lệ chứng minh số tiền đã chuyển vào Việt Nam và các chi phí hợp pháp liên quan đến hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

IV. Chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư do giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp,…thì được sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ và đồng Việt Nam của nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục chuyển vốn và nguồn thu ra nước ngoài.

Trên đây là một số các quy định pháp luật hiện hành trong việc quản lý hoạt động ngoại hối đối với hoạt động FDI. Công ty Luật TNHH Lincon là một công ty có kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục nói trên. Nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới.

Căn cứ pháp lý: ngoại hối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • Thông tư 06/2019/TT-NHNN. ngoại hối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

 • Tel: 84.4.6285.1114 – Fax: 84.4.6285.1124
 • Email: lawyer@lincon.com.vn
 • Cơ sở 1: Tầng 16, Tháp A tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Cơ sở 2: Biệt thự số 272 đường Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM

2020-10-26T22:56:36+00:00

KHÁCH HÀNG