TỪ 01/12/2023, GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ NẾU NỘP ONLINE 04 THỦ TỤC

TỪ 01/12/2023, GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ NẾU NỘP ONLINE 04 THỦ TỤC

Từ ngày 01/12/2023, với hiệu lực của Thông tư 63/2023/TT-BTC (“Thông tư 63“) sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đối với 04 thủ tục, lĩnh vực. Chi tiết nội dung giảm phí, lệ phí này như thế nào, cùng theo dõi bài viết sau.

1. Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Thông tư 63 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Theo đó:

– Mức áp dụng: 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại Thông tư số 148/2016/TT-BTC.

– Trường hợp áp dụng: nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

– Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025.

2. Phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Thông tư 63 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Theo đó:

– Mức áp dụng: 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC.

– Trường hợp áp dụng: nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

– Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025.

3. Phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông tư 63 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Thông tư số 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó:

– Mức áp dụng: 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC.

– Trường hợp áp dụng: nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

– Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025.

>> LỆ PHÍ CẤP PHÉP LĨNH VỰC XÂY DỰNG TỪ 01/01/2024 https://linconlaw.vn/le-phi-cap-phep-linh-vuc-xay-dung-tu-01-01-2024/

>> LỰA CHỌN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI, ƯU NHƯỢC ĐIỂM THẾ NÀO? https://linconlaw.vn/lua-chon-trong-tai-thuong-mai-uu-nhuoc-diem-the-nao/

Nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm phí, lệ phí
đối với 04 loại thủ tục, lĩnh vực từ ngày 01/12/2023.

4. Phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

Thông tư 63 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 37/2023/TT-BTC ngày 07/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Theo đó:

– Mức áp dụng: 115.000 đồng/lần cấp.

– Trường hợp áp dụng: nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

– Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025.

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *