LINCON LAW FIRM

Since 2012

LINCON cung cấp giải pháp pháp lý trọn gói cho các dự án đầu tư, doanh nghiệp từ giai đoạn thành lập, trong suốt quá trình vận hành và đến khi hoàn thành hoặc chuyển nhượng; mua bán, sáp nhập.

PHÁP LÝ THU HỒI NỢ

TƯ VẤN PHÁP LÝ THU HỒI NỢ

Với nhiều lý do như không nắm bắt và hiểu biết đầy đủ quy định pháp luật, chưa hoàn thiện trong quy trình quản lý các khoản thu hoặc tính chất phức tạp của vụ việc, tranh chấp thanh toán, nợ là xảy ra rất phổ biến.

LINCON với đội ngũ luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, cung cấp dịch vụ pháp lý thu hồi nợ thuận tiện nhất cho Khách hàng. Tối ưu hóa chiến lược giải quyết, linh hoạt, ít tốn kém, hạn chế tổn hại mối quan hệ kinh doanh, nhanh chóng là phương châm tư vấn và ưu tiên xây dựng phương án của LINCON.

DỊCH VỤ

  • Phân tích thực trạng, đối chiếu quy định pháp luật nhằm xác định giá trị, khả năng thu hồi khoản nợ.
  • Xác minh thông tin, đánh giá nguồn lực tài chính nhằm đánh giá, đưa khuyến nghị phù hợp.
  • Tư vấn phương án thu hồi nợ.
  • Hỗ trợ hoặc đại diện theo ủy quyền của Khách hàng làm việc với các bên liên quan hoặc tham gia tố tụng nhằm mục đích thu hồi công nợ .
  • Đại diện khách hàng làm việc và hỗ trợ cơ quan thi hành án thu hồi theo bản án hoặc quyết định có hiệu lực của cơ quan Tòa án.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.