TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

Lincon Law Firm


LINCON cung cấp giải pháp pháp lý trọn gói cho các dự án đầu tư, doanh nghiệp từ giai đoạn thành lập, trong suốt quá trình vận hành và đến khi hoàn thành hoặc chuyển nhượng; mua bán, sáp nhập.

TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

Trong hoạt động kinh doanh luôn tiềm ẩn rủi ro, vì vậy luôn cần thiết có các cố vấn pháp lý nhằm ngăn ngừa thiệt hại, cung cấp tư vấn kịp thời, chính xác.​

Dịch vụ tư vấn thường xuyên hay pháp chế thuê ngoài đặc biệt phù hợp với những doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn, phức tạp, nhằm đảm bảo phòng ngừa sai sót và doanh nghiệp quy mô nhỏ, chưa hoàn thiện về bộ máy, nhằm hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí. ​

LINCON hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho trên 30 doanh nghiệp với quy mô, ngành nghề khác nhau.​

DỊCH VỤ

    Các công việc thực hiện bởi luật sư, chuyên gia của LINCON:
  • Cập nhật các quy định pháp luật định kỳ, khuyến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
  • Cố vấn soạn thảo tài liệu khung, văn bản mẫu phục vụ hoạt động quản trị nội bộ, hoạt động kinh doanh.
  • Hỗ trợ rà soát, cập nhật, hoàn thiện thường xuyên khung quy định, quy trình, quy chế của doanh nghiệp.
  • Định kỳ rà soát, cảnh báo rủi ro pháp lý kịp thời đối với hoạt động của doanh nghiệp.
  • Cố vấn pháp lý thường xuyên, giải quyết vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh.
  • Hỗ trợ, phối hợp, đại diện tham gia làm việc cùng đối tác của Khách hàng theo yêu cầu.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cơn sốt đầu tư mang tên bất động sản chưa bao giờ hết nóng trên...
12 Th4 24
Comment (0)
The real estate investment fever never seems to cool down in the market. However, if...
12 Th4 24
Comment (0)
The Land Law 2024 has been promulgated with many expanded regulations on the legal rights...
4 Th3 24
Comment (0)
Luật Đất đai 2024 được ban hành với nhiều quy định mở rộng đối với...
4 Th3 24
Comment (0)
The purpose of a guarantee in off-plan housing transactions is to ensure the investor's financial...
30 Th1 24
Comment (0)
Mục đích của bảo lãnh trong giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai...
30 Th1 24
Comment (0)
1 2 3 11