LINCON LAW FIRM

Since 2012

LINCON cung cấp giải pháp pháp lý trọn gói cho các dự án đầu tư, doanh nghiệp từ giai đoạn thành lập, trong suốt quá trình vận hành và đến khi hoàn thành hoặc chuyển nhượng; mua bán, sáp nhập.

LAO ĐỘNG

TƯ VẤN LAO ĐỘNG

Đảm bảo sự cân bằng trong quản lý nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có quy mô nhân sự lớn với vị trí, trình độ nhân sự đa dạng.

LINCON cung cấp dịch vụ toàn diện về lao động, từ tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động đến giải quyết tranh chấp và chấm dứt mối quan hệ lao động.

Hiện LINCON đang là đối tác tin cậy, tư vấn, hỗ trợ pháp lý lao động thường xuyên cho trên 20 doanh nghiệp.

 

DỊCH VỤ

  • Tư vấn tổng thể về chính sách, điều kiện tuyển dụng, quản lý lao động, đặc biệt người lao động, chuyên gia nước ngoài.
  • Tư vấn hợp đồng lao động, bao gồm soạn thảo, rà soát, hoàn thiện khung hợp đồng và khuyến nghị các vấn đề liên quan.
  • Cố vấn soạn thảo, rà soát, cập nhật, hoàn thiện bộ quy trình, quy chế quản lý lao động (nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể…).
  • Tư vấn đảm bảo quyền lợi của người lao động, người sử dụng lao động.
  • Hỗ trợ thủ tục giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài (visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú…).
  • Hỗ trợ pháp lý đối với vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng, quản lý lao động.
  • Tư vấn pháp lý về xử lý kỷ luật, giải quyết tranh chấp lao động.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.