LINCON LAW FIRM

Since 2012

LINCON cung cấp giải pháp pháp lý trọn gói cho các dự án đầu tư, doanh nghiệp từ giai đoạn thành lập, trong suốt quá trình vận hành và đến khi hoàn thành hoặc chuyển nhượng; mua bán, sáp nhập.

THƯƠNG MẠI VÀ HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN THƯƠNG MẠI & HỢP ĐỒNG

LINCON cung cấp tư vấn pháp lý với mục tiêu đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng, tính chặt chẽ; phòng ngừa, hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình thực hiện.

Một số loại hợp đồng phổ biển:

 • Hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Hợp đồng khung, hợp đồng mẫu cho doanh nghiệp
 • Hợp đồng mua, cho thuê, quản lý, vận hành bất động sản kinh doanh.
 • Hợp đồng xây dựng (hợp đồng liên danh, EPC, E&C…).
 • Hợp đồng góp vốn; chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp…
 • Hồ sơ hợp đồng vay và đăng ký khoản vay nước ngoài.
 • Hợp đồng li-xăng, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và các quyền sở hữu công nghiệp khác.
 • Hợp đồng kinh thế, hợp đồng mua bán thương mại và các loại hợp đồng khác theo yêu cầu của khách hàng.

DỊCH VỤ

LINCON sẽ đồng hành với Khách hàng từ giai đoạn đặt vấn đề, đàm phán đến giai đoạn hoàn thành, thanh lý hoặc xử lý tranh chấp thi hành.

 • Tư vấn tổng thể quy định của pháp luật hiện hành, khuyến nghị lưu ý áp dụng phù hợp với thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Đánh giá điều kiện pháp lý, năng lực yêu cầu đáp ứng, phân tích, cảnh báo đối với những vấn đề liên quan.
 • Cố vấn hoặc chủ trì soạn thảo hợp đồng phù hợp quy định pháp luật, cân đối quyền và lợi ích của Khách hàng.
 • Hướng dẫn, đào tạo sử dụng hợp đồng mẫu, hợp đồng khung phục vụ hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ rà soát, cập nhật, bổ sung nội dung hợp đồng khung, hợp đồng mẫu phù hợp quy định pháp luật từng thời điểm.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.