LINCON LAW FIRM

Since 2012

LINCON cung cấp giải pháp pháp lý trọn gói cho các dự án đầu tư, doanh nghiệp từ giai đoạn thành lập, trong suốt quá trình vận hành và đến khi hoàn thành hoặc chuyển nhượng; mua bán, sáp nhập.

PHÁP LÝ KIỆN TỤNG

KIỆN TỤNG & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

LINCON cung cấp dịch vụ với phương châm tối ưu hóa chiến lược giải quyết tranh chấp, phù hợp và linh hoạt đối với tình hình, nhu cầu của Khách hàng. Ưu tiên giải quyết bằng phương án ít tốn kém, hạn chế tổn hại mối quan hệ kinh doanh, nhanh chóng, hạn chế gián đoạn đối với hoạt động kinh doanh. Phương thức thực hiện có thể thông qua các thủ tục tố tụng hoặc tự thương lượng, đàm phán.

Lĩnh vực tranh chấp LINCON cung cấp hỗ trợ pháp lý gồm  sở hữu trí tuệ; thương mại; lao động; bất động sản…

DỊCH VỤ

  • Nghiên cứu, đánh giá, khuyến nghị phương án thực hiện.
  • Tham gia thương lượng, đàm phán, đại diện làm việc với bên có liên quan để giải quyết tranh chấp ngoài thủ tục tố tụng.
  • Khiếu nại, tố cáo quyết định hành chính, hành vi hành chính có dấu hiệu trái pháp luật theo ủy quyền.
  • Tư vấn và đại diện tham gia giải quyết tại các cơ quan giải quyết tranh chấp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.