LINCON LAW FIRM

Since 2012

LINCON cung cấp giải pháp pháp lý trọn gói cho các dự án đầu tư, doanh nghiệp từ giai đoạn thành lập, trong suốt quá trình vận hành và đến khi hoàn thành hoặc chuyển nhượng; mua bán, sáp nhập.

DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tùy thuộc nhu cầu của từng nhà đầu tư, khuyến nghị đối với mỗi loại doanh nghiệp dự kiến thành lập sẽ khác nhau, về loại hình, nguồn vốn, mục tiêu lợi nhuận. Ngay từ giai đoạn thành lập, LINCON sẽ hỗ trợ nhà đầu tư, đội ngũ lãnh đạo trong xác định phương thức phù hợp để tối ưu hiệu quả, hạn chế rủi ro trong suốt quá trình vận hành.

DỊCH VỤ

  • Hỗ trợ, khuyến nghị lựa chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế về mục đích hoạt động, nguồn vốn.
  • Tư vấn cách thức đặt tên doanh nghiệp, xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu từ khi mới thành lập.
  • Hỗ trợ tìm kiếm, thực hiện đăng ký trụ sở doanh nghiệp phù hợp và hợp pháp.
  • Tư vấn xây dựng danh mục ngành nghề kinh doanh phù hợp nhu cầu, rà soát điều kiện kinh doanh và phương thức đáp ứng theo quy định của pháp luật.
  • Cố vấn đối với các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác thành lập doanh nghiệp.
  • Tư vấn pháp lý, hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ pháp lý đối với thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: bổ sung ngành nghề kinh doanh; tăng, giảm vốn điều lệ; chuyển nhượng vốn, cổ phần…
  • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý trong quá trình vận hành, phát triển, quản trị doanh nghiệp; xử lý các vấn đề phát sinh.