CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, THỦ TỤC THÀNH LẬP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, THỦ TỤC THÀNH LẬP

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), đặc biệt công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp phổ biến được lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp, bởi những ưu điểm về tính chất đơn giản về cơ cấu tổ chức trong quá trình vận hành. Vậy để thành lập công ty TNHH một thành viên, trình tự thực hiện sẽ như thế nào và cần lưu ý gì?