CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, THỦ TỤC THÀNH LẬP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, THỦ TỤC THÀNH LẬP

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), đặc biệt công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp phổ biến được lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp, bởi những ưu điểm về tính chất đơn giản về cơ cấu tổ chức trong quá trình vận hành. Vậy để thành lập công ty TNHH một thành viên, trình tự thực hiện sẽ như thế nào và cần lưu ý gì?

Cùng Lincon tham khảo bài viết dưới đây.

1. Công ty TNHH một thành viên là gì?

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, sau đây gọi là chủ sở hữu công ty. Trong đó, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

a. Thẩm quyền xử lý hồ sơ

Thẩm quyền xử lý hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên sẽ do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp trụ sở đặt trụ sở chính.

b. Thủ tục thực hiện

i.         Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền trao Giấy biên nhận theo quy định.

ii.         Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

–         Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng Thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

–         Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

iii.          Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

–         Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng Thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) .

–         Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

c.          Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền ra kết quả thực hiện thủ tục hành chính và thông báo cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

d.          Kết quả thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

>> MUA BÁN, CHO THUÊ NHÀ CHUNG CƯ, KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU NÀO? https://linconlaw.vn/mua-ban-cho-thue-nha-chung-cu-ky-hop-dong-theo-mau-nao/

>> CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP https://linconlaw.vn/cong-bo-thong-tin-ve-giao-dich-cua-co-dong-sang-lap/

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

3. Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

–         Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên;

–         Điều lệ công ty;

–         Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:

+         Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+         Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định;

+         Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức;

+         Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 04/01/2021;
  • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16/03/2021.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *