THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty TNHH hai thành viên là loại hình được lựa chọn phổ biến cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình ở Việt Nam, bởi sự linh hoạt về quản lý và trách nhiệm giới hạn của các thành viên. Vậy, thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện như thế nào?
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, THỦ TỤC THÀNH LẬP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, THỦ TỤC THÀNH LẬP

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), đặc biệt công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp phổ biến được lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp, bởi những ưu điểm về tính chất đơn giản về cơ cấu tổ chức trong quá trình vận hành. Vậy để thành lập công ty TNHH một thành viên, trình tự thực hiện sẽ như thế nào và cần lưu ý gì?