THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH THÀNH CTCP

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH THÀNH CTCP

Chuyển đổi loại hình là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, xuất phát từ đa dạng nguyên nhân khác nhau như thay đổi chiến lược kinh doanh, tái cơ cấu và điều chỉnh hệ thống quản lý; vấn đề liên quan đến thuế, tài chính… Trong đó chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP diễn ra khá phổ biến với mục đích thu hút đầu tư từ nhiều cổ đông và mở rộng quy mô hoạt động.

Vậy, quy trình này diễn ra như thế nào?

(*) Công ty TNHH: công ty trách nhiệm hữu hạn.

(**) CTCP: công ty cổ phần.

1.        Phương thức chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP

Công ty TNHH chuyển đổi thành CTCP có thể bằng một trong những phương thức sau:

        Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

–        Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

        Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

        Kết hợp phương thức trên và các phương thức khác.

2.        Thẩm quyền xử lý hồ sơ đăng ký chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

3.        Thủ tục thực hiện chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP

a.        Bước 1: Soạn thảo hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP bao gồm:

        Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

        Điều lệ công ty chuyển đổi;

        Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

        Bản sao các giấy tờ pháp lý sau:

+        Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+        Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

+        Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

+        Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với  người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

        Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP;

        Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư;

        Có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

>> CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP https://linconlaw.vn/cong-bo-thong-tin-ve-giao-dich-cua-co-dong-sang-lap/

>> BÁO CÁO NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI, THỦ TỤC THỰC HIỆN https://linconlaw.vn/bao-cao-nhu-cau-su-dung-lao-dong-nuoc-ngoai-thu-tuc-thuc-hien/

Chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP diễn ra khá phổ biến với mục đích thu hút đầu tư từ nhiều cổ đông và mở rộng quy mô hoạt động.

b.        Bước 2: Nộp hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP

Nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

Cần lưu ý: Công ty phải thực hiện thủ tục chuyển đổi với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

c.        Bước 3: Nhận kết quả thủ tục hành chính

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4.        Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 04/01/2021;
  • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16/03/2021.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *