TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Công ty hợp danh hoạt động với sự kết hợp được uy tín, tin cậy cá nhân của nhiều người với chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh, phù hợp với những doanh nghiệp trong các lĩnh vực có nhu cầu cao về uy tín chủ doanh nghiệp cùng quy mô hoạt động không lớn. Trình tự, thủ tục thành lập công ty hợp danh thế nào, cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1.        Một số đặc điểm của công ty hợp danh

        Công ty hợp danh có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Cần lưu ý:

+        Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

+        Thành viên hợp danh không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

+        Thành viên hợp danh không được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho tổ chức, cá nhân khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

         Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

         Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

2.        Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh

a.        Bước 1: Soạn và nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh bao gồm:

          Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh;

           Điều lệ công ty;

           Danh sách thành viên;

          Bản sao các giấy tờ:

+          Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

+         Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+         Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh có thể được nộp bằng một trong hai phương thức:

           Nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng đăng ký kinh doanh) tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính; hoặc

          Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

>> THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ NHẬN CỔ TỨC, NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KHÔNG CƯ TRÚ NỘP THẾ NÀO? https://linconlaw.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-nhan-co-tuc-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-khong-cu-tru-nop-the-nao/

>> KHÔNG CÓ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG BỊ PHẠT THẾ NÀO? https://linconlaw.vn/khong-co-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-bi-phat-the-nao/

Công ty hợp danh phù hợp với những doanh nghiệp trong các lĩnh vực có nhu cầu cao về uy tín chủ doanh nghiệp cùng quy mô hoạt động không lớn.

b.        Bước 2: Giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng kí kinh doanh hoàn tất và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

c.        Bước 3: Nhận kết quả

Trường hợp hồ sơ hợp lệ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nhận qua đường bưu chính (trong trường hợp uỷ quyền đăng ký doanh nghiệp cho đơn vị bưu chính công ích).

3.        Thẩm quyền xử lý hồ sơ

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 04/01/2021.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *