THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (sau đây gọi là “công ty TNHH hai thành viên”) theo quy định của pháp luật Việt Nam là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Đây là loại hình công ty được lựa chọn phổ biến cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình ở Việt Nam, bởi sự linh hoạt về quản lý và trách nhiệm giới hạn của các thành viên. Vậy, thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện như thế nào?

1.        Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên

         Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên. Hồ sơ chi tiết như trình bày tại mục 2 dưới đây;

         Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

         Bước 3: Nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính;

         Bước 4: Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp;

         Bước 5: Khắc con dấu pháp nhân. Lưu ý, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của công ty. Tuy nhiên, nội dung con dấu phải bao gồm tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

2.         Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm:

         Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

         Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên;

         Điều lệ công ty;

         Bản sao các giấy tờ:

+        Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+        Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+        Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3.         Thời hạn giải quyết

Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả thực hiện thủ tục: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

>> PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN, ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ THỬ NGHIỆM https://linconlaw.vn/phat-trien-kinh-te-tuan-hoan-de-xuat-co-che-thu-nghiem/

>> GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÃN HIỆU https://linconlaw.vn/giai-quyet-tranh-chap-nhan-hieu/

Công ty TNHH hai thành viên là loại hình được lựa chọn phổ biến cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình ở Việt Nam, bởi sự linh hoạt về quản lý và trách nhiệm giới hạn của các thành viên.

4.         Một số lưu ý khi thành lập công ty TNHH hai thành viên

         Về thành viên: Phải có ít nhất 2 thành viên góp vốn và tối đa không được vượt quá 50 thành viên. Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

         Về tên công ty: Tên công ty phải có ít nhất hai thành tố gồm loại hình công ty và tên riêng.

         Về vốn điều lệ: Không giới hạn mức vốn tối thiểu và tối đa, trừ trường hợp ngành nghề đăng ký của công ty yêu cầu vốn pháp định thì vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định.

         Về ngành nghề: Không thuộc các ngành nghề bị cấm theo quy định pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 04/01/2021.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *