TỪ 01/01/2024, GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ NẾU NỘP HỒ SƠ ONLINE 04 THỦ TỤC

TỪ 01/01/2024, GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ NẾU NỘP HỒ SƠ ONLINE 04 THỦ TỤC

Ngày 16/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC (“Thông tư 63“) sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, giảm mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đối với 04 thủ tục, lĩnh vực từ ngày 01/01/2024. Chi tiết nội dung giảm phí, lệ phí này như thế nào, cùng theo dõi bài viết sau.

1. Phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 63 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó:

– Mức áp dụng: 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại Thông tư số 245/2016/TT-BTC.

– Trường hợp áp dụng: nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

– Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

2. Phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Thông tư 63 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Theo đó:

– Mức áp dụng: 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

– Trường hợp áp dụng: nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

– Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

3. Phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Thông tư 63 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Theo đó:

– Mức áp dụng: 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC.

– Trường hợp áp dụng: nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

– Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

>> [THÁNG 10/2023] BẢN TIN PHÁP LÝ https://linconlaw.vn/thang-10-2023-ban-tin-phap-ly/

Giảm phí, lệ phí 04 thủ tục, lĩnh vực từ ngày 01/01/2024 đối với phương thức nộp hồ sơ trực tuyến.

4. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Thông tư 63 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

Theo đó:

– Mức áp dụng: 80% (tám mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại Thông tư số 38/2022/TT-BTC.

– Trường hợp áp dụng: nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

– Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 16/10/2023.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *