GIẢM LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU TỪ 01/01/2024

GIẢM LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU TỪ 01/01/2024

Nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sẽ áp dụng điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam theo hiệu lực Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí. Theo đó, áp dụng giảm mức thu lệ phí cấp hộ chiếu từ ngày 01/01/2024.

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến.

2. Quy định điều chỉnh về lệ phí cấp hộ chiếu

Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Theo đó:

– Mức áp dụng: 90% (chín mươi phần trăm) mức thu phí quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC.

– Trường hợp áp dụng: nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

– Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

>> THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI QUY ĐỊNH THẾ NÀO? https://linconlaw.vn/thoi-gio-lam-viec-thoi-gio-nghi-ngoi-quy-dinh-the-nao/

>> 07 HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG CHỨNG KHOÁN https://linconlaw.vn/07-hanh-vi-bi-nghiem-cam-trong-chung-khoan/

Áp dụng giảm mức thu lệ phí cấp hộ chiếu từ ngày 01/01/2024 đối với hồ sơ nộp theo hình thức trực tuyến.

3. Mức lệ phí cấp lệ phí cấp hộ chiếu

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 25/2021/TT-BTC, mức thu lệ phí cấp hộ chiếu như sau:

Số ttNội dungMức thu(Đồng/lần cấp)
1Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử)
aCấp mới200.000
bCấp lại do bị hỏng hoặc bị mất400.000
cCấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự100.000
BIỂU MỨC THU PHÍ , LỆ PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 16/10/2023.
  • Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành ngày 07/04/2021.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *