XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn điện tử sử dụng trong hoạt động của tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật. Hành vi trái quy định trong sử dụng hóa đơn điện tử, bao gồm vi phạm về hủy hóa đơn điện tử có thể bị xử phạt.

1. Hóa đơn điện tử là gì

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

2. Hình thức của hóa đơn điện tử:

 • – Hóa đơn giá trị gia tăng;
 • – Hóa đơn bán hàng;
 • – Tem điện tử;  
 • – Vé điện tử;
 • – Thẻ điện tử;  
 • – Phiếu thu điện tử;
 • – Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử; hoặc
 • – Các chứng từ điện tử có tên gọi khác.

3. Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử bắt buộc được sử dụng thay thế hóa đơn giấy từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

4. Vi phạm về hủy hóa đơn điện tử như thế nào được xác định là và hình thức xử lý

Căn cứ Điều 27 Nghị định 125/2020/NĐ-CP:

 • i. Phạt cảnh cáo đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.
 • ii. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 • – Hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, hóa đơn không còn giá trị sử dụng;
 • – Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng; không hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế đã hết hạn sử dụng;
 • – Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại (i).
 • iii. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 • – Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định;
 • – Không hủy, không tiêu hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật;
 • – Không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót sau khi quá thời hạn cơ quan thuế thông báo cho người bán về việc kiểm tra sai, sót;
 • – Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định;
 • – Hủy, tiêu hủy hóa đơn không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;
 • – Tiêu hủy hóa đơn không đúng các trường hợp phải tiêu hủy theo quy định.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14;  
 • Nghị định 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;
 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn, chứng từ.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – Hợp tác vững bền

 • Tại Hà Nội: Tầng 5, Toà Gold Tower, số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Tại TP. Hồ Chí Minh: 272 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
 • Website: http://linconlaw.vn/
 •  Email: Lawyer@linconlaw.vn
 •  Linkedln: linkedin.com/in/lincon-law-firm-100b96201
 •  Hotline: +84.987.733.358
Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Để lại bình luận

Địa chỉ email sẽ được ẩn *