07 HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG CHỨNG KHOÁN

07 HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn, trong đó hoạt động của các chủ thể tham gia bao gồm chào bán, niêm yết, giao dịch (mua, bán), kinh doanh, đầu tư chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán. Theo đó, vi phạm của các chủ thể cũng phát sinh trực tiếp từ việc không tuân thủ quy định tương ứng trong quá trình thực hiện các hoạt động này. Vậy theo pháp luật hiện hành, những hành vi bị nghiêm cấm trong chứng khoán là gì?

1. Nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Các chủ thể tham gia hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán cần tuân thủ các nguyên tắc sau, theo quy định của Luật Chứng khoán 2019:

– Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân.

– Công bằng, công khai, minh bạch.

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

– Tự chịu trách nhiệm về rủi ro.

Những hành vi không tuân thủ hoặc có ảnh hưởng tiêu cực đến việc đảm bảo các nguyên tắc trên được coi là vi phạm và bị coi là nghiêm cấm trong chứng khoán.

2. Những hành vi bị nghiêm cấm trong chứng khoán

Hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm:

– Trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện hành vi gian lận, lừa đảo, làm giả tài liệu, tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin hoặc bỏ sót thông tin cần thiết gây hiểu nhầm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán.

– Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác; tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ.

– Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng để thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán để thao túng giá chứng khoán; kết hợp hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để thao túng giá chứng khoán.

– Thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoặc chấp thuận.

– Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

– Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán.

– Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định của pháp luật về chứng khoán.

>> SỬ DỤNG THÔNG TIN NỘI BỘ ĐỂ MUA, BÁN CHỨNG KHOÁN, PHẠT THẾ NÀO? https://linconlaw.vn/su-dung-thong-tin-noi-bo-de-mua-ban-chung-khoan-phat-the-nao/

>> GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM, CƠ SỞ NÀO PHẢI CÓ? https://linconlaw.vn/giay-chung-nhan-an-toan-thuc-pham-co-so-nao-phai-co/

Vi phạm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán có thể bị xử phạt hành chính
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Xử lý vi phạm đối tượng thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong chứng khoán

Vi phạm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán tùy thuộc hành vi và mức độ nghiêm trọng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối tượng áp dụng chế tài bao gồm cả cá nhân và pháp nhân.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Chứng khoán 2019;
  • Bộ luật hình sự 2015;
  • Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020 (“Nghị định 156/2020/NĐ-CP”);
  • Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán ban hành ngày 30/12/2021 (“Nghị định 128/2021/NĐ-CP”).

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *