SỬ DỤNG THÔNG TIN NỘI BỘ ĐỂ MUA, BÁN CHỨNG KHOÁN, PHẠT THẾ NÀO?

SỬ DỤNG THÔNG TIN NỘI BỘ ĐỂ MUA, BÁN CHỨNG KHOÁN, PHẠT THẾ NÀO?

Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác; tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ vi phạm. Vậy, cụ thể chế tài đối với vi phạm về sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán như thế nào?

1. Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán là gì?

Quy định của pháp luật Chứng khoán hiện hành, “sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán” được xác định gồm một, một số hoặc tất cả các hành vi sau:

– Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác;

– Tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ.

Đây là một hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán có thể bị xử phạt hành chính

Căn cứ Nghị định 156/2020/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 128/2021/NĐ-CP, các biện pháp xử phạt hành chính đối với sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán tùy thuộc hành vi và mức độ vi phạm cụ thể như sau:

– Phạt tiền:

Áp dụng bằng 10 lần khoản thu trái pháp luật, nhưng không thấp hơn mức phạt tiền tối đa quy định, tương đương 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức; và 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân đối với hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán. Trường hợp không có khoản thu trái pháp luật hoặc mức phạt tính theo khoản thu trái pháp luật thấp hơn mức phạt tiền tối đa trên, thì áp dụng mức phạt tiền tối đa này để xử phạt.

– Xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam có hành vi vi phạm trên; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng đối với người hành nghề chứng khoán có hành vi vi phạm.

– Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đối tượng có thể bị yêu cầu nộp lại khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm.

>> 04 VI PHẠM CHỨNG KHOÁN BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ? https://linconlaw.vn/04-vi-pham-chung-khoan-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su/

>> MỨC PHẠT VI PHẠM GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM https://linconlaw.vn/muc-phat-vi-pham-giay-chung-nhan-an-toan-thuc-pham/

Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán là một trong những hành vi bị nghiêm cấm
theo quy định của pháp luật.

3. Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Căn cứ quy định Bộ luật hình sự 2015, người có hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các hình phạt như sau:

a. Cá nhân vi phạm

(i). Người nào biết được thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng đó mà sử dụng thông tin này để mua bán chứng khoán hoặc tiết lộ, cung cấp thông tin này hoặc tư vấn cho người khác mua bán chứng khoán trên cơ sở thông tin này, thu lợi bất chính từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

(ii). Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

– Có tổ chức;

– Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

– Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 1.500.000.000 đồng trở lên;

– Tái phạm nguy hiểm.

(iii). Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

b. Pháp nhân vi phạm

– Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại mục (i) trên, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;

– Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản (ii) Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;

– Phạm tội thuộc trường hợp quy định có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

Ngoài ra, pháp nhân thương mại còn có thể bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Chứng khoán 2019;
  • Bộ luật hình sự 2015;
  • Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020 (“Nghị định 156/2020/NĐ-CP”);
  • Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán ban hành ngày 30/12/2021 (“Nghị định 128/2021/NĐ-CP”).

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *