CÁ NHÂN TRỰC TIẾP KHAI THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

CÁ NHÂN TRỰC TIẾP KHAI THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

(*) Thuế TNCN: thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, chứng khoán có trách nhiệm khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn. Cá nhân trực tiếp khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn với cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

1. Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn là gì?

Căn cứ khoản 4, Điều 3 Luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2007, thu nhập TNCN từ chuyển nhượng vốn được xác định, bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

– Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

2. Hồ sơ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn:

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế và tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân) mẫu số 04/CNV-TNCN (ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC).

– Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng vốn.

– Bản sao tài liệu xác định trị giá vốn góp theo sổ sách kế toán, trường hợp vốn góp do mua lại thì phải có hợp đồng chuyển nhượng khi mua.

– Bản sao các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp quy định tại Phụ lục I Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

3. Địa điểm nộp hồ sơ

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị phát hành.

4. Thời hạn nộp hồ sơ:

Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế, cá nhân có thu nhập phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13/6/2019 (“Luật Quản lý thuế 2019”);

– Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ban hành ngày 21/11/2007 (“Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2007”), sửa đổi bởi Luật Sửa đổi các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Luật thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi số 26/2012/QH13);

– Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế ban hành ngày 19/10/2020;

– Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế ban hành ngày 29/9/2021.


𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – Hợp tác vững bền

  • Tại Hà Nội: Tầng 5, Toà Gold Tower, số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Tại TP. Hồ Chí Minh: 272 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
  • Website: http://linconlaw.vn/
  •  Email: Lawyer@linconlaw.vn
  •  Linkedln: linkedin.com/in/lincon-law-firm-100b96201
  •  Hotline: +84.987.733.358
Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Để lại bình luận

Địa chỉ email sẽ được ẩn *