THỦ TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

THỦ TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư trong nước, nước ngoài có quyền thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật, có thể được hưởng ưu đãi đầu tư nếu thuộc nhóm đối tượng quy định. Vậy, thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư tương ứng được thực hiện như thế nào?