THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DO PHẠT TÙ TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DO PHẠT TÙ TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

Người đại diện theo pháp luật trong công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày và trực tiếp đại diện chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Trong nhiều trường hợp thực tế, người này phải đối mặt với hình phạt tù do xảy ra sai phạm, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Vậy, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật do phạt tù trong công ty TNHH hai thành viên sẽ được thực hiện như thế nào và cần lưu ý gì?

1. Người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH hai thành viên có trách nhiệm gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm nêu trên và có thể đối mặt với hình thức phạt tù tùy hành vi và mức độ vi phạm.

Việc thay thế và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật do phạt tù này phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

2. Người đại diện theo pháp luật chấp hành hình phạt tù, ai có thẩm quyền thay thế?

Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp hiện hành, đối với công ty TNHH có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Vấn đề này cũng được áp dụng tương tự đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên chết, mất tích, , đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

>> NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT BỊ TẠM GIAM, AI ĐƯỢC PHÉP KÝ HỢP ĐỒNG https://linconlaw.vn/nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-bi-tam-giam-ai-duoc-phep-ky-hop-dong/

>> QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ? https://linconlaw.vn/quy-dinh-moi-ve-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-doanh-nghiep-can-lam-gi/

Việc thay thế và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật do phạt tù này phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

3. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật do phạt tù đối với công ty TNHH hai thành viên

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật do phạt tù

Hồ sơ gồm đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật do phạt tù đối với công ty TNHH hai thành viên gồm:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

+ Bản sao văn bản xác nhận việc người đại diện theo pháp luật của công ty đang chấp hành hình phạt tù.

– Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật do phạt tù

Công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. 

– Bước 3: Giải quyết thủ tục hành chính

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật do phạt tù của công ty TNHH hai thành viên, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật do phạt tù đối với công ty TNHH hai thành viên là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 04/01/2021.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *