ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CTCP

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CTCP

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần (CTCP) là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động vận hành, kinh doanh, trước chủ thể khác và trước pháp luật. Do đó, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật CTCP cần được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật Doanh nghiệp hiện hành.
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DO PHẠT TÙ TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DO PHẠT TÙ TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

Trong nhiều trường hợp thực tế, người này phải đối mặt với hình phạt tù do xảy ra sai phạm, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Vậy, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật do phạt tù trong công ty TNHH hai thành viên sẽ được thực hiện như thế nào và cần lưu ý gì?
THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Do nhu cầu hoạt động, quản lý của doanh nghiệp trong từng giai đoạn là khác nhau, doanh nghiệp có thể phát sinh nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật. Vậy thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp này thực hiện như thế nào?
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty TNHH hai thành viên là loại hình được lựa chọn phổ biến cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình ở Việt Nam, bởi sự linh hoạt về quản lý và trách nhiệm giới hạn của các thành viên. Vậy, thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện như thế nào?