THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp với chức năng điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Do nhu cầu hoạt động, quản lý của doanh nghiệp trong từng giai đoạn là khác nhau, doanh nghiệp có thể phát sinh nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật. Vậy thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện như thế nào?

1. Người đại diện theo pháp luật là ai?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên có thể là người mang những chức danh sau đây:

Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH; hoặc

Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc.

2. Thủ tục nội bộ phê duyệt việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo quy định, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên yêu cầu được thông qua tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Điều kiện, thể thực tiến hành họp cần lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp chiếm ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

Trong trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên không đáp ứng được điều kiện tiến hành như trên thì cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai được tổ chức với điều kiện: Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;

Nếu cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai vẫn không đủ điều kiện tiến hành thì triệu tập họp Hội đồng thành viên lần thứ ba. Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

>> NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT BỊ TẠM GIAM, AI ĐƯỢC PHÉP KÝ HỢP ĐỒNG https://linconlaw.vn/nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-bi-tam-giam-ai-duoc-phep-ky-hop-dong/

>> BÁO CÁO ĐẦU TƯ, TRƯỜNG HỢP ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN CÓ PHẢI THỰC HIỆN KHÔNG? https://linconlaw.vn/bao-cao-dau-tu-truong-hop-dau-tu-theo-hinh-thuc-gop-von-mua-co-phan-co-phai-thuc-hien-khong/

Theo quy định, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên yêu cầu được thông qua tại cuộc họp Hội đồng thành viên.

3. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

– Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

Công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. 

Hồ sơ gồm:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Lưu ý:

Đối với công ty TNHH có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm các giấy tờ nêu trên, tuy nhiên, nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên được thay thế bằng bản sao văn bản xác nhận việc người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

– Bước 2: Xử lý hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời hạn thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp ban hành ngày 04/01/2021.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *