XÁC ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP

XÁC ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với yêu cầu cao về năng lực tài chính, chuyên môn chứng khoán là điều kiện để tham gia một số hình thức đầu tư chứng khoán, như quỹ thành viên, chào bán chứng khoán riêng lẻ…

1. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là gì?

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán.

Có thể xác định gồm các đối tượng có đầy đủ điều kiện và tài liệu chứng minh như dưới đây:

STTĐối tượngTài liệu
Ngân hàng thương mại; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Công ty tài chính; Tổ chức kinh doanh bảo hiểm; Công ty chứng khoán;Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;Công ty đầu tư chứng khoán; Quỹ đầu tư chứng khoán; Tổ chức tài chính quốc tế; Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan.Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động; hoặc Giấy tờ tương đương khác.
 2Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng; hoặc Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.– Đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch: Quyết định chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch.
– Đối với các tổ chức khác:
+   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; +   Báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét.
 3Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.– CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
– Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực.
 4Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng.
Căn cứ xác định: xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
– CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
– Xác nhận của các công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về giá trị thị trường của các danh mục chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch tại thời điểm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 5Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Căn cứ xác định: hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
– CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
– Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất trước thời điểm xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Điều kiện xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

2. Ai có trách nhiệm xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp?

–        Trường hợp chào bán chứng khoán riêng lẻ, đăng ký lập quỹ thành viên: Tổ chức phát hành, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua chứng khoán khi thực hiện hoặc ủy quyền cho công ty chứng khoán thực hiện thông qua hợp đồng theo quy định.

–        Trường hợp chứng khoán phát hành riêng lẻ:

+       Giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán: công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch mua chứng khoán có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trước khi thực hiện giao dịch.

+       Chưa được được giao dịch tập trung: tổ chức đăng ký, lưu ký có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trước khi thực hiện chuyển quyền sở hữu.

3. Lưu ý:  

Trong thời hạn 01 năm kể từ thời điểm được công ty chứng khoán xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư không phải thực hiện xác định lại tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi tham gia mua chứng khoán chào bán riêng lẻ, chứng chỉ quỹ thành viên.

Nhà đầu tư đã mua chứng khoán chào bán riêng lẻ, chứng chỉ quỹ thành viên không phải xác định lại tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thực hiện bán các chứng khoán đã mua.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
  • Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – Hợp tác vững bền

  • Tại Hà Nội: Tầng 5, Golden Tower, 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Tại TP.HCM: 272 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • Website: http://linconlaw.vn/
  •  Email: Lawyer@linconlaw.vn
  •  Linkedln: linkedin.com/in/lincon-law-firm-100b96201
  •  Hotline: +84.987.733.358
Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Để lại bình luận

Địa chỉ email sẽ được ẩn *