CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH THỂ THAO

CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH THỂ THAO

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (hay gọi tắt là “giấy phép kinh doanh thể thao”) được cấp như giấy tờ xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh thể thao của doanh nghiệp. Trong quá trình sử dụng, theo nhu cầu sử dụng doanh nghiệp có quyền đề nghị cấp lại loại giấy tờ này. Cụ thể điều kiện cùng thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh thể thao được thực hiện như trình bày tại bài viết dưới đây.

1. Trường hợp nào được cấp lại giấy phép kinh doanh thể thao?

Doanh nghiệp được cấp lại giấy phép kinh doanh thể thao nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Thay đổi một trong các nội dung giấy phép kinh doanh thể thao gồm:

+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao;

+ Danh mục hoạt động thể thao kinh doanh.

– Giấy phép kinh doanh thể thao bị mất hoặc hư hỏng.

2. Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh thể thao

a. Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Doanh nghiệp có quyền nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện, hoặc qua mạng điện tử.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh thể thao gồm:

– Trường hợp thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh thể thao:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh thể thao;

+ Giấy phép kinh doanh thể thao đã được cấp;

+ Tài liệu chứng minh sự thay đổi nội dung của giấy phép kinh doanh thể thao.

– Trường hợp giấy phép kinh doanh thể thao bị mất hoặc hư hỏng:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh thể thao;

+ Giấy phép kinh doanh thể thao bị hư hỏng (trong trường hợp bị hư hỏng).

Trong quá trình sử dụng, theo nhu cầu sử dụng doanh nghiệp có quyền đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh thể thao.

b. Bước 2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp lại giấy phép kinh doanh thể thao

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp lại giấy phép kinh doanh thể thao thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Thời hạn cấp lại giấy phép kinh doanh thể thao là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3. Cơ quan có thẩm quyền xử lý thủ tục

Sở văn hoá và thể thao cấp tỉnh nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao hoặc nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Thể dục, Thể thao 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2018);
  • Nghị định 36/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thể dục, Thể thao sửa đổi ban hành ngày 29/04/2019.

𝐋𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀𝐖 𝐅𝐈𝐑𝐌 – 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧

Bình Luận

Bình Luận

Chưa có bình luận nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *